Vaše zdravlje je vaš benefit
Podeli: 

04. 09. 2020.

Vaše zdravlje je vaš benefit

Šta je benefit?

Benefit je termin preuzet iz engleskog jezika, koji se koristi da označi korist, dobit i privilegiju.Poznato je da naš jezik obiluje stranim rečima, a pojam benefit je samo jedna od njih. Reč je o izrazu karakterističnom za urbane sredine, koji se poslednjih godina koristi sve više i više.

Dakle, ovaj izraz se može koristi u različitim situacijama kada želimo da iskažemo neku korist, olakšicu, povlasticu, naknadu ili dobit koju neko dobija, bilo u obliku roba, usluga ili novca.

Pojam benefit se koristi i da označi formu isplate u novcu ili izdavanje vaučera za koji se može dobiti gotov novac.

 

Da li smo zaboravili da cenimo zdravlje?

Biti zdrav ima različito značenje za različite ljude. Za laike to najčešće znači ne biti bolestan, dok zdravstveni radnici pod zdravljem podrazumevaju odsustvo medicinski definisanih bolesti i nesposobnosti. Standardi o tome šta se može smatrati zdravim variraju i menjaju se, a ljudi najčešće procenjuju zdravlje subjektivno, što otežava merenje. 

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) definisala je zdravlje kao "stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i onesposobljenosti".

 

Postoji više aspekata zdravlja :

  • Fizičko zdravlje – odražava mehaničko funkcionisanje tela 
  • Mentalno zdravlje – odražava sposobnost jasnog i koherentnog mišljenja 
  • Emocionalno zdravlje – omogućava da se prepoznaju i adekvatno ispolje emocije (radost, ljutnja, uživanje), što podrazumeva i adekvatno reagovanje na stres 
  • Socijalno zdravlje- označava sposobnost uspostavljanja i održavanja socijalnih kontakata sa ljudima 
  • Zdravlje zajednice – kojim se ističe neraskidiva veza individualnog zdravlja i svega onoga što nas okružuje 

 

Da bismo cenili zdravlje moramo znati šta je bolest?

Bolest je izraz kojim se opisuje poremećaj normalnih zbivanja u organizmu, odnosno nepravilno odvijanje životnih funkcija kao reakcija na spoljne ili unutrašnje nadražaje mehaničke, fizikalno-hemijske, biološke ili psihološke prirode. 

 

Ovo je veoma poznata rečenica ruskog pisca Antona Čehova koji je na vreme shvatio koji su prioriteti u životu.

Ako ste jedni od onih sa hiljadu želja, budite srećni.Ako ste ipak jedni od onih sa samo jednom željom, želimo da vam se ispuni.

Sve je manje ljudi koji vide vrednost zdravstvenog osiguranja na teret države. Zbog sve većih strukturalnih i sistemskih problema sa kojima se suočavaju zdravstvene institucije, dolazi do sve većeg nezadovoljstva među korisnicima zdravstvenih usluga.

Kada smo zdravi, tada imamo sve. Ne postoji materijalno bogatstvo koje može zameniti zdravlje naših bližnjih ili nas. Međutim, neretko smo u situaciji da se o zdravlju brinemo tek kada nastupe problemi – kada se razbolimo, kada se premorimo, kada doživimo ozbiljne smetnje (stres, malaksalost, visok krvni pritisak, šećer u krvi ili druge) i kada više ne možemo da ignorišemo znakove koje nam telo šalje. 

U poređenju sa drugim benefitima koje kompanije obezbeđuju zaposlenima (kao što su službeni automobil, refundacija putnih troškova, dobrovoljno penziono osiguranje, životno osiguranje, mobilni telefon i usavršavanje), procenat učešća dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u sistemu benefita iznenađujuće je visok. 

Na prvom mestu nalazi se službeni mobilni telefon, zatim službena vozila kao i troškovi refundacije goriva. 

Na trećem mestu po procentu učešća u kompanijskom programu beneficija nalaze se treninzi i edukacija, koji čine i jedan od osnovnih elemenata nematerijalnih pogodnosti kojima kompanije privlače potencijalne zaposlene.

Da li bismo više vremena posvetili prevenciji da ne moramo da čekamo na pregled i da možemo da se lečimo tamo gde želimo?

Odgovor je jasan. Sa boljim zdravstvenim sistemom ili privatnim zdravstvenim osiguranjem biste sebi priuštili redovne lekarske preglede u privatnim klinikama.Na taj način biste i vi vaša firma odnosno vaši predpostavjeni bili sigurni da ste zdravi, da maksimalno doprinosite poslu a ako ste i bolesni redovnim pregledima ćete reagovati na vreme i bolest zaustaviti.

Ako ste korisnik nekog od privatnog zdravstvenog osiguranja raspitajte se da li medicinske kompresivne čarape, registrovane kao medicinsko sredstvo, možete refundirati odnosno da li lečenje proširenih vena i njihovih komplikacija spada u prevenciju o kojoj smo pričali.
Veliki broj zapošljenih odsustvuje sa posla kada ima hroničnu vensku bolest, sve to može da se smanji uz dobru medikametoznu terapiju i naravno nošenje kompresivnih čarapa pogotovu dok ste na radnom mestu.

Pakujemo kofere i krećemo na odmor

Prva asocijacija na letovanje jeste more.Da li će ove godine letovanje biti na moru zavisi od više faktora...

Čitajte dalje

Copyright © 2019 - 2021 - Smartleg